• Redukovano zračenje 50-90%

• Preciznija i oštrija slika

• Ne koriste se hemikalije za izradu snimaka

• Skraćeno vrijeme izrade, samim tim i zadržavanje pacijenata

• Mogućnost trajnog arhiviranja

• Snimak se može štampati na foliju, foto-papir ili snimiti na CD

• Kompjuterska manipulacija interesne regije od strane terapeuta ako je nosilac snimka CD

• Premjeravanje raznih anatomskih struktura u realnim proporcijama:

• širina alveolarnog grebena

• visina alveolarnog grebena

• dužina korjenskog kanala zuba

• veličina cista ili tumora

• mjerenje uglova i definisanje kraniometrijskih tačaka u ortodonciji

• denzitometrija – mjerenje koštane gustine

 

Radno vrijeme:

pon. - pet. 9-19h

subota od 9-13h

Kontakt telefon:

051 / 212-661

065 / 907-677

Copyright 2015 © CranexBL | Web  design by Design Dreams